Alla nyheter

Sagolikt sommarpris på alla kassar

Love is in the Air – a fabulous view

Love is in the Air – en sagolik vy

Christmas nights in Nina’s studio – and at Eteritique’s next door

Julklappskvällar i Ninas ateljé – och hos grannen Eteritique

Fabulous Arts at Christmas Shopping Mingle in Kungsträdgården

Fabulous Arts på Julshoppingmingel i Kungsträdgården

Nina Jacucci on originals and interior design at Galleri Hagström

Nina Jacucci på original och inredning lockade många till Galleri Hagström

Early summer exhibition at Gallery Hagström – welcome to the opening

Försommarutställning på Galleri Hagström – välkommen på vernissage!

Modern Mom blog talks about our art blinds

Modern Mom skriver om våra konstrullgardiner

Ett ord kan säga så mycket – ge Kärlek på Alla hjärtans dag

Press release: Fabulous Arts starts co-operating with designer Peter Lindqvist

Pressmeddelande: Fabulous Arts startar samarbete med möbelformgivaren Peter Lindqvist

Press release: Fabulous Arts at Formex with art blinds – a unique interior design detail

Pressmeddelande: Fabulous Arts på Formex med konstrullgardiner som unik inredningsdetalj

Gör någon glad i jul – ge en kasse med konst

Nina Jacucci’s autumn exhibition at RICA opens November 12 – welcome to the opening

Nina Jacuccis höstutställning på RICA öppnar 12 november – välkommen på vernissage

Welcome to our showroom and shop on Bergsunds Strand

Välkommen till vårt showroom och butik på Bergsunds Strand

View towards the horizon at Fönstret in Lund

Vy mot horisonten hos Fönstret i Lund

Fabulous roller blinds at the Formex fair

Sagolika rullgardiner på Formex-mässan

Efterlängtat motiv lanseras på Formex höst 2013: Royal Kindness

Awaited motif launched at Formex Autumn 2013: Royal Kindness

Our everyday things in good company at Nivå125 Båstad and Sliperiet in Borgvik

Våra vardagsting i fint sällskap på Nivå125 Båstad och Sliperiet i Borgvik

Nordic Light is at Bono Barista Café at Hornsbergs Strand

Nordic Light hos Bono Barista vid Hornsbergs Strand

Success at So Stockholm: Our opening was attended by celebrities, families and friends

Succé på So Stockholm: vår vernissage gästades av kända ansikten, familjer och vänner

Our everyday things can now be found at Home in Harmony

Nu finns våra vardagsting hos Home in Harmony

Welcome to our fabulous opening in Kungsträdgården

Välkommen till sagolikt vernissage i Kungsträdgården

Our trays are soon on their way from Småland

Våra brickor och annat i trä på väg från Småland

Our textile items are printed at Berghs on Hammarö

Våra textilprodukter trycks hos Berghs på Hammarö

Roller blind enters the stage

Rullgardinen gör entré

Nina Jacucci signs agreement with Fabulous Arts

Samarbete klart med Nina Jacucci